wirtualny spacer
Przyjazd
Wyjazd
Kup Voucher LIVE
ze Szczawnicy
Kocham Pieniny Program lojalnościowy

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.szczawnica-park.pl i stosowania plików cookies

Niniejszym informujemy Cię, że w związku z korzystaniem z serwisu www.szczawnica-park.pl, dalej Serwisu, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest HSP Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczawnicy, adres siedziby rejestrowej i handlowej: 34-460 Szczawnica, ul. Główna 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000731486, NIP 7352876841, REGON 380248168, adres e-mail: iod@szczawnica-park.pl. W przypadku pytań albo wątpliwości możesz skontaktować się z nami także poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu, w przypadku udostepnienia takiego formularza na stronie Serwisu.

 

Cele, podstawy przetwarzania i czas przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, w tym zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Przetwarzamy Twoje dane w celu:

 • obsługi dokonanych przez Ciebie rezerwacji usług hotelowych w prowadzonym przez nas Hotelu Szczawnica Park Resort & Spa *****, przy ul. Głównej 25, 34-460 Szczawnica, dalej Hotelu, a także świadczenia na Twoją rzecz usług hotelowych w Hotelu w celu wykonania umowy zawartej przez Ciebie z nami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa,

 • rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa,

 • jeśli wyrazisz zgodę, w celu zapisywania danych w plikach cookies i gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO –do czasu wycofania zgody,

 • jeśli wyrazisz zgodę, w celu prowadzenia akcji promocyjnych lub marketingowych lub innych działań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po tym okresie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w poniższych punktach, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach archiwalnych lub zapewnienia rozliczalności,

 • jeżeli wyrazisz zgodę, w celu przesyłania informacji handlowych o naszych produktach i usługach, promocjach, a także produktach i usługach współpracujących z nami podmiotów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (SMS, MMS, e-mail) lub marketingu bezpośredniego wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet) na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody,

 • marketingu bezpośredniego w formie tradycyjnej (papierowej) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu wniesienia sprzeciwu,

 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – przez okres w jakim administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,

   

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa.

   

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które udostępniasz w ramach korzystania z Serwisu. Są to przede wszystkim dane identyfikacyjne podawane w związku z dokonaną przez Ciebie rezerwacją usług hotelowych w Hotelu lub w związku ze świadczeniem na Twoją rzecz usług hotelowych w Hotelu, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Informujemy, że podczas korzystania z Serwisu może być uzyskiwany dostęp również automatycznie do danych przez pliki cookies („ciasteczka”) lub system Google Analytics zgodnie z informacją poniżej.

 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, w tym podmiotom z którymi współpracujemy w zakresie obsługi systemu rezerwacji usług hotelowych w Hotelu drogą elektroniczną,
 • podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach prowadzonych działań promocyjnych lub marketingowych lub innych akcji, np. organizatorom promocji, konkursów lub innych działań promocyjnych,
 • firmom księgowym,
 • firmom prawniczym,
 • podmiotom powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie ze Spółką,
 • firmom informatycznym,
 • bankom,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

Informujemy, że możemy udostępniać Twoje dane osobowe właściwym organom, sądom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać ich usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub gdy nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – sprzeciw marketingowy: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu; sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; lub zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw możesz skierować żądanie na nasz adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany powyżej, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu w przypadku udostepnienia takiego formularza na stronie Serwisu. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

COOKIES (CIASTECZKA)

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika, aby odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego preferencji (ciasteczka są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika – użytkownik anonimowy),
 • przygotowywania statystyk pomagających w poznaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu.

Możesz w dowolnej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informacje dotyczące ustawień ciasteczek i akceptować ciasteczka indywidualnie, wyłączyć akceptowanie ciasteczek lub skasować ciasteczka na swoim urządzeniu, a po ich usunięciu nie będziemy już mieli możliwości przetwarzania informacji zapisanych w takim ciasteczku.

Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu.

 

GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW i analityki internetowej dającym wgląd w ruch danych Serwisu, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych dostarczanym przez Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności Google Inc. znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Sieć społecznościowa

W Serwisie mogą znajdować się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook, Instagram. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a Twoja przeglądarka łączy Cię z tym serwisem.

Jeśli podczas wizyty w Serwisie klikniesz na wybrany link, dochodzi do przekazania Twoich danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Serwisu klikniesz na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta na tym portalu może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu naszego Serwisu oraz zapisania tego faktu na Twoim koncie w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności użytkowników znajdziesz w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych danego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

 

Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez nas dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane ze Spółką, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

Lokalizacja

W sercu uzdrowiska

ul. Główna 25,
34-460 Szczawnica, Polska

Zobacz na mapie
Newsletter

Bądź na bieżąco!

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez HSP MANAGEMENT sp. z o.o., Główna 25, 34-460, Szczawnica Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane